งานเพื่อสังคมปี 2557 - ไตรมาสที่ 2

Thursday 7th December 2017

งานเพื่อสังคมปี 2557 / ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม - ผ่านมูลนิธิเอ็นไลฟ


  • การแข่งขันซีคยัค กระบี่ เอ็นไลฟ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2014 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันซีคยัค เอเชีย คัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2014 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 ที่ลานปูดำ จ.กระบี่
  • การเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะใต้ทะเล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ในงาน “ทำความสะอาดบ้านปลาเพื่อพ่อ” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณเกาะไก่ เกาะปอดะ เกาะทับ และเกาะหม้อ จ.กระบี่ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมมายุ 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
  • การเข้าร่วมประชุมเสริมสร้างเครือข่ายภาคีบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระดับกลุ่มจังหวัดอันดามัน ครั้งที่28 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งจัดโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2557 ที่ จ.ตรัง