ข่าวสารและกิจกรรม

blog127.title

Wednesday 29th May 2019

การประชุม Public Presentation ครั้งที่ 4

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปเรทปาร์ค

อ่านต่อ >>

blog126.title

Thursday 2nd May 2019

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

อ่านต่อ >>

blog125.title

Tuesday 5th March 2019

Public Presentation บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 4 มีนาคม 2562

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัดมหาชน ได้จัดงาน Public Presentation ในวันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 10:00-12:00 น. ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค

อ่านต่อ >>

blog124.title

Thursday 29th November 2018

Public Presentation บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัดมหาชน ได้จัดงาน Public Presentation ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14:00-16:00 น. ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค

อ่านต่อ >>

blog122.title

Tuesday 4th September 2018

Public Presentation PE วันที่ 28 สค 61

บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัดมหาชน ได้จัดงาน Public Presentation ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10:00-12:00 น. ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค

อ่านต่อ >>